Cookie beleid sv Beemster

De website van sv Beemster is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement SV Beemster

SV Beemster, gevestigd aan Insulindeweg 11b, 1462 MJ Middenbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Insulindeweg 11b 

1462 MJ Middenbeemster

+31 299 68 19 46

https://www.svbeemster.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Beemster verwerkt uw persoonsgegevens van haar leden, sponsors, relaties, trainers en leiders, alsmede de gegevens die via het contactformulier worden ingediend. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nummer + soort legitimatiebewijs (geen kopie!)

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, worden alleen verwerkt na toestemming van ouders of voogd. Dit is bij aanmelding als lid een vereiste.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

SV Beemster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren als lid van de vereniging
 • Voor het innen van contributies 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 
 • U te informeren over wijzigingen binnen de vereniging


Geautomatiseerde besluitvorming

SV Beemster neemt nietop basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van SV Beemster) tussen zit. SV Beemster gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Sportlink: dit is het systeem dat door de KNVB wordt gebruikt en dient voor de ledenadministratie en daarmee ook registratie bij de KNVB. Ook de gegevens va sponsoren en relaties worden verwerkt in Sportlink.
 • Voetbalassist: dit systeem wordt gebruikt voor de website van SV Beemster. In principe worden geen persoonsgegevens bijgehouden met dit systeem. Wel heeft de website een contactformulier, waarmee persoonsgegevens (naam, mailadres en telefoonnummer) worden ingestuurd;
 • Dropbox: dit wordt door bestuursleden gebruikt om bestanden met elkaar te delen. Onder deze bestanden zitten ook persoonsgegevens van spelers, trainers, leiders, sponsoren en relaties van SV Beemster. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

SV Beemster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SV Beemster verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (lees: de KNVB) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SV Beemster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SV Beemster gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SV Beemster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat het verwijderen van uw persoonsgegevens betekent dat u niet meer lid kan zijn van SV Beemster

SV Beemster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV Beemster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meldt dit dan via [email protected]

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!